Страница  2 от  10

Особености на програмата за средно образование GCSE

Особености на програмата за средно образование GCSE

Програмата за средно образование GCSE завършва с изпити, които се провеждат през летния семестър (април-юни). Експертна комисия публикува резултатите през месец август.  Ако не са изкарани добри оценки през лятото програмата предлага, на своите възпитаници, ноемврийски изпити, за да подобрят оценките си.

Много от пансионните училища, с които си партнираме, предлагащи програмата за средно образование GCSE, държат на извънкласните дейности. Изпитите, които се полагат след края на програмата са сериозни и натоварващи, ето защо пансионните училища балансират натоварването с различни разтоварващи дейности. Спортът заема важна част от учебната програма с разнообразни предложения като баскетбол,волейбол, нетбол, лека атлетика, стрелба с лък, голф, бадминтон, гребане, джиу-джицу, конна езда, тенис и плуване. В някои пансионни училища предлагащи програмата GCSE учениците могат да изучават музика, танци и театър и да пеят в училищния хор. 

Характеристики на GCSE сертификат

Характеристики на GCSE сертификат

GCSE е програма за средно образование във Великобритания. Тя е предназначена за ученици на възраст 10г – 14г.. Периода на обучение е дву- или три- годишен, в зависимост от пансионното училище, което я предлага. Тази образователна програма за средно образование се среща основно във Великобритания и в пансионните училища, които работят по британската образователна система. След завършване на GCSE учениците могат да продължат образованието си със следните програми за средно образование в чужбина : A-Level или IB.

Програмата за средно образование GCSE е създадена така, че всеки ученик да получи знания по задължителни предмети и теми, които могат да бъдат избрани в зависимост от способностите му и от личните му предпочитания.

Как пансионните училилища в Европа създават успещни и проспериращи младежи

Как пансионните училилища в Европа създават успещни и проспериращи младежи

Всеки успял човек знае, че зад успеха му седи неговата амбиция, усърдие, труд, таланти и хората, които са му помогнали да постигне целите си.


Пансионните училища в Европа, а и не само на стария континент, са място, където всеки индивид се среща с ползотворните уроци на живота. При това в контролирана среда и без прекомерен стрес. Пансионните училища в Европа предлагат средно образование, което е холистично и същевременно високо академично издържано. Там децата се учат на усърдие и упоритост, сблъсквайки се с предизвикателствата на това да живеят и да се образоват отделени от семейството. Често в пансионните училища в Европа, младия човек излиза извън зоната си на комфорт, за да заживее по различен начин от познатия му до сега. Но не един или двама са учените открили и доказали, че прогресът се дължи именно на това, да желаеш да преодолееш всяко изпречило ти се на пътя препятствие.

Средно образование в САЩ

Средно образование в САЩ

Средното образование в САЩ е с по-кратка, но богата на традиции и високи академични постижения, история. Американското средно образование акцентира върху развитието на интелекта на всеки ученик, приемайки го за индивидуална и уникална личност. Това образование се стреми да изгради социална ангажираност у всеки ученик. То акцентира върху подготовката за определена бъдеща работа или кариера. 

 За да израстне всеки индивид и да разгърне потенциала си, той трябва да излиза от зоната си на комфорт и да приема предизвикателства. Средното образование в чужбина и в частност средното образование в САЩ е едно от тези предизвикателства, доказало се с времето, със стотици хилядите младежи, които са се сдобили с чудесно образование на световно ниво и са продължили обучението си в някой от топ 100 най-добри университети в света.

    Страница  2 от  10