Средно образование в Хърватия

Децата започват своето образование в Хърватия от 6 или 7 годишна възраст. Като то продължава 8 години и е задължително за всички. По-голямата част от училищата преподават английски, немски или италиански език още след първи клас, а втори чужд език се предлага от 4-ти клас. Най-популярните чужди езици са английски, немски и италиански, следвани от испански, френски и руски. След завършване на началното училище, учениците могат да продължат 4-годишно средно образование в Хърватия по желание въз основа на оценките от началното си образование. Училищата за средно образование са разделени на три вида в зависимост от учебната им програма: гимназии, професионални училища (технически, индустриални, търговски) и училища в сферата на изкуствата (музикални, танцови, художествени). От 2010 г. записването във висши учебни заведения в Хърватиясе определя от резултатите на матурите в края на обучението в средните училища.

Училището, което ви представяме в този раздел е първото британско международно училище в Загреб. Обучението в него е изцяло по британската образователна система. Образованието е до година 13 (равняваща се на 12-ти клас в България). Началното образование тук започва с т.нар Key stage 1 (Ключов етап 1) , който включва година 1 и 2. Следва Key stage 2 (включващ години 3, 4, 5 и 6).

образование-в-хърватия

Ключовият етап 3 от този тип образование включва години 7, 8 и 9. Това е предгимназиалния период. По време на този етап според изискванията, училищата трябва да предлагат широка и добре балансирана учебна програма включваща английски език, математика, природни науки, история, география, избор на поне един модерен език (хърватски, италиански и немски), изкуство и дизайн, музика, физическо възпитание, гражданство и ИКТ.

Ключовият етап 4 се състои от година 10 и година 11, през които в BISZ (British International School of Zagreb) се изучават набор от предмети по програмите IGCSE / GCSE. Оценяването по тези програми е външно – учениците се явяват на изпити в края на годината, които са еднакви и се провеждат по едно и също време за всички училища. Те включват задължителните основни предмети, които са английски език, математика и природни науки, както и информатика и компютърни технологии, физическо възпитание, гражданство и свободно избираеми предмети от областта на изкуствата, хуманитарните науки и съвременните чужди езици.

Външното оценяване в края на година 11 година отбелязва края на задължителното средно образование (равняващо се на завършен 10 клас в България). Учениците, които желаят могат да продължат обучението си до година 13, като само избират кои предмети да учат в година 12 (A-level) и напредналата степен (АS level) в година 13. Обикновено се избира 4 предмета в година 12 и 3 предмета в година 13. Това е Ключов етап 5, в края на който учениците държат матури по избраните предмети, които им дават вход към университети по цял свят.

 

 

 

 

Често задавани въпроси

Как да избера къде да уча?
Каква е минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение в чужбина? В повечето пансионни училища минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение е навършени 11 години.
Каква е минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение в чужбина?
Пансионно обучеие в чужбина може да се започне от 6 годишна възраст.
Как да намеря повече информация за програмите?
В повечето пансионни училища минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение е навършени 11 години.
Има ли изисквания спрямо нивото, на което се владее съответния чужд език?
Някои бординг училища предлагат подготвителни програми с цел повишаване на езиковото ниво на кандидата. Нивото на владеене на чужд език се проверява от специално изготвен за това тест от самото училище. Изискване за повечето бординг училища е нивото да е над средното.
При кандидатстване в пансионно училище полага ли се приемен изпит?
В общия случай пансионните училища изискват да проведат интервю с кандидата, което е по Skype или на живо. Държат на полагането на изпит по съответния чужд език и изпит и по предмет, който най-често е по математика.
Къде се провеждат приемните изпити за кандидатстване?
Тези изпити се провеждат в офисите на агенция „Скай Лайнс“.
Какво влиза в таксите за пансионните училища и на каква сума възлизат те?
Най-често в таксите са включени обучението и настаняването на младежа, извънкласните дейности и екскурзиите. Те са строго индивидуални за всяко конкретно училище.
Кога започва учебната година в университета и на колко срока е разделена?
Най-често учебната година стартира началото на септември. Тя е разделена на три срока.

Искате повече информация?

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас за повече информация

Изпрати запитване

Ако нямате навършени 14 години, моля, задължително въвеждайте данните на родител/ настойник
Възраст*
   
Име*
Фамилия*
Град
Телефон*
Имейл*
Съобщение
Политика лични данни*  
add users