Средно образование в Германия

В Германия както и в тези международни училища, които следват системата за средно образование в Германия учениците задължително полагат зрелостни изпити след 12-ти или 13-ти клас. Официалното наименование на немските матури, след завършване на средно образование е Аllgemeine Hochschulreife, но по-широко са известни като German Abitur.

В гимназиалните училища в Германия на учениците се предоставя избор от 3 основни вида предмети:Skaylines Средно образование в Германия чужди езици и изкуство; хуманитарни и социални науки и математика и естествени науки. През последните 2-3 години от своето средно образование в Германия, те избират определена област, в която да специализират в зависимост от личните си предпочитания за бъдеща професионална реализация. В последствие се полагат писмени и устни зрелостни изпити само по тези избрани дисциплини. Оценките от матурите се комбинират с оценките от последните 2-3 години от тяхното средно обучение в Германия и така се образува общия успех.
Предлаганите курсове по време на средното образование от своя страна се делят на стандартни и интензивни. Изискването за допускане до зрелостните изпити е гимназистите да са покрили 2 интензивни курса и между 7-10 стандартни. Самият зрелостен изпит за завършване на средно образовение в Германия се състои от 1 изпит по всеки от двата интензивни предмета и 1 изпит по 2 от стандартните по избор.

При успешно полагане на зрелостните изпити се придобива квалификацията Abiturzeugni, която представлява диплома за завършено средно образование в Германия. Този документ съдържа всички оценки и дава възможност да се продължи образованието в университет или друг тип висше учебно заведение, като има функциите както на сертификат за завършено средно образование, така и на изпит за прием в университет. Матурите Abitur обаче, сами по себе си не са напълно достатъчни за започване на висше образование в Германия и други страни, тъй като някои университети самостоятелно определят своите приемни изпити.

Програмата German Abitur се предлага и в  Швейцария (Lyceum Alpinum Zuoz). Но ако не ви допада образователната система в Германия може да се насочите към средно образование в Англия или към средно образование във Франция, а защо не и към някоя по-екзотична дестинация като Дубай (Repton School).

Често задавани въпроси

Как да избера къде да уча?
Каква е минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение в чужбина? В повечето пансионни училища минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение е навършени 11 години.
Каква е минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение в чужбина?
Пансионно обучеие в чужбина може да се започне от 6 годишна възраст.
Как да намеря повече информация за програмите?
В повечето пансионни училища минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение е навършени 11 години.
Има ли изисквания спрямо нивото, на което се владее съответния чужд език?
Някои бординг училища предлагат подготвителни програми с цел повишаване на езиковото ниво на кандидата. Нивото на владеене на чужд език се проверява от специално изготвен за това тест от самото училище. Изискване за повечето бординг училища е нивото да е над средното.
При кандидатстване в пансионно училище полага ли се приемен изпит?
В общия случай пансионните училища изискват да проведат интервю с кандидата, което е по Skype или на живо. Държат на полагането на изпит по съответния чужд език и изпит и по предмет, който най-често е по математика.
Къде се провеждат приемните изпити за кандидатстване?
Тези изпити се провеждат в офисите на агенция „Скай Лайнс“.
Какво влиза в таксите за пансионните училища и на каква сума възлизат те?
Най-често в таксите са включени обучението и настаняването на младежа, извънкласните дейности и екскурзиите. Те са строго индивидуални за всяко конкретно училище.
Кога започва учебната година в университета и на колко срока е разделена?
Най-често учебната година стартира началото на септември. Тя е разделена на три срока.

Искате повече информация?

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас за повече информация

Изпрати запитване

Ако нямате навършени 14 години, моля, задължително въвеждайте данните на родител/ настойник
Възраст*
   
Име*
Фамилия*
Град
Телефон*
Имейл*
Съобщение
Политика лични данни*  
add users