Средно образование във Франция

Средното образование във Франция започва на 14 годишна възраст и приключва на 18 годишна възраст, като тази система позволява на учениците да изберат в какъв профил да специализират за френска диплома. Изборът, който се предлага е между:

1) Основен French Baccalauréat: дели се на 3 подвида:

- Baccalaureate L за литература;
- Baccalaureate ES с икономическа и социална насоченост;
- Baccalaureate S профилиран в сферата на науките.

2) Специализиран технически бакалауреат
3) Професионален бакалауреат

Учебната програма за средно образование във всички френски училища е разработена така, че учениците задължително изучават френски език, история, география, 2 чужди езика, философия, математика и наука, физкултура и по желание един или два свободно избираеми предмета. В допълнение, тясно застъпени са основните предмети от съответната програма за средно образование във Франция, която са си избрали:

- математика и три науки за Baccalaureate S;
- математика за Baccalaureate ES;
- и литература, философия и езици за Baccalaureate L.

През първата година от своето образование във Франция, от гимназистите се изисква да направят самостоятелно научно проучване в групи с други 2-ма или 3-ма души, а през последната година от своето образование във Франция - да избират един от предметите като тясна специалност и да го изучават на интензивно ниво.

За целия курс на обучение във Франция има само две изпитни сесии – учениците полагат 2 до 4 изпита през първата и последната година. Дипломата за French Baccalaureate се присъжда на база среден общ успех, като учениците трябва да завършат своето образование във Франция с минимална оценка 10/20 . Присъждат се и специални отличия за високи резултати: Аssez bien (12/20), Вien (14/20), Тrès bien (16/20). Ако някой от учениците получи оценки 8/20 или 9/20 има право да се яви на устен изпит за повишаване на успеха в рамките на 1 седмица след обявяване на резултатите. Учебната година се състои от три срока.

Програмата French Baccalauréat за средно образование във Франция се предлага в нашите партниращи пансионни училища във Франция (L’Ecole des Roche и Saint Denis International School) и Швейцария (College du Leman).

Често задавани въпроси

Как да избера къде да уча?
Каква е минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение в чужбина? В повечето пансионни училища минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение е навършени 11 години.
Каква е минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение в чужбина?
Пансионно обучеие в чужбина може да се започне от 6 годишна възраст.
Как да намеря повече информация за програмите?
В повечето пансионни училища минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение е навършени 11 години.
Има ли изисквания спрямо нивото, на което се владее съответния чужд език?
Някои бординг училища предлагат подготвителни програми с цел повишаване на езиковото ниво на кандидата. Нивото на владеене на чужд език се проверява от специално изготвен за това тест от самото училище. Изискване за повечето бординг училища е нивото да е над средното.
При кандидатстване в пансионно училище полага ли се приемен изпит?
В общия случай пансионните училища изискват да проведат интервю с кандидата, което е по Skype или на живо. Държат на полагането на изпит по съответния чужд език и изпит и по предмет, който най-често е по математика.
Къде се провеждат приемните изпити за кандидатстване?
Тези изпити се провеждат в офисите на агенция „Скай Лайнс“.
Какво влиза в таксите за пансионните училища и на каква сума възлизат те?
Най-често в таксите са включени обучението и настаняването на младежа, извънкласните дейности и екскурзиите. Те са строго индивидуални за всяко конкретно училище.
Кога започва учебната година в университета и на колко срока е разделена?
Най-често учебната година стартира началото на септември. Тя е разделена на три срока.

Искате повече информация?

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас за повече информация

Изпрати запитване

Ако нямате навършени 14 години, моля, задължително въвеждайте данните на родител/ настойник
Възраст*
   
Име*
Фамилия*
Град
Телефон*
Имейл*
Съобщение
Политика лични данни*  
add users