Средно образование в чужбина - IB диплома

Средно образование в чужбина - IB диплома

Същност на International Baccalaureate (IB) Diploma Programme

International Baccalaureate Diploma Programme (IB) е среднообразователна програма, която е международно призната. Тя е разработена за ученици от 3 годишна възраст до завършване на средното им образование с IB диплома (16 до 19 гoдини). Като последните две години от образованието им (12 и 13 клас) са специално насочени към подготовката за визмане на въпросния сертификат. IB програмата за средно образование е разделена на три възрастови групи : за ученици от 3 до 11 години, за ученици от 11 до 16 г. и от 16 до 19 г..

Международната програма IB за средно образование се стреми да насърчи учениците да развиват междукултурно разбирателство, откритост и широк мироглед. Обръща се специално внимание на информираността, уважението и оценката на различни гледни точки. IB среднообразователната програма може да се изучава на три различни езика – английски език, испански и френски език. 

След завършването на IB програма, желаещите могат да продължат образованието си в университет, значително по-лесно.  Учениците, които изберат да завършат средното си образование в чужбина по IB програмата, ще бъдат приети с високи кредити в редица колежи  или университети. Дипломата от тази програма е международно призната квалификация за прием в университет. 

 

Система на обучение


Учениците, които желаят да получат IB международна диплома за средно образование, трябва да изберат от шест академични области общо шест предмета. Програмата е направена така, че 3 (максимум 4) предмета се учат по-задълбочено или на високо ниво (HL). Останалите предмети се изучават на средно или стандартно ниво (SL). Международната IB програма за средно образование има широка гама от дисциплини. При всяка от академичните области, изброени по-долу, учащите имат гъвкавост при техния избор. Те могат да избират предмети, които силно ги интересуват и които ще продължат да изучават на университетско ниво. Не могат да се изберат над 4 предмета на високо ниво, ако това не е одобрено от координатора на IB програмата в съответното училище.

 

Академичните области

 

  • Език и литература - това обикновено е родният език на ученика, като може да се избира и от Италиански и литература, Английски и литература, Японски…
  • Втори език – чужд език, който може да се изучава от учениците на HL или на SL ниво.
  • Социология – това са социални и хуманитарни дисциплини, като: география, философия, икономика, бизнес и мениджмънт, психология, социална антропология и история
  • Експериментални науки – физика, химия, биология, екологични системи, дизайн и технологии.
  • Математика – може да се изучава в стандартно или във високо ниво. Тук се включват също компютърни науки, като избираем предмет, който не може да замени другите курсове по математика.
  • Изкуство – това са дисциплини като: визуално изкуство, танцово изкуство, театър, филмово изкуство, музикално изкуство. Предметите от тази категория, могат да бъдат заменени с предмети от горните академични области.

 

Общият брой часове за предметите от HL е 240 часа, а за предметите от SL е 150 часа. И на двете нива се развиват много умения, като например критичното мислене и анализ. В края на курса се полага изпит. Много от предметите се оценяват и с курсова работа.

  

Mеждународнa среднообразователна програма IB се предлага от  много партниращи с нас пансионни училища. Наприемр в Швейцария (College du Leman, Lyceum Alpinum Zuoz и TASIS The American School), Англия (ACS International Schools, Ardingly College, Bromsgrove School, CATS College Cambridge *, CATS College Canterbury* и други), както и в Австрия (St Gilgen International School) и Германия (Berlin Brandenburg International School).

Консултантският екип на агенция „Скай Лайнс“ ви очакват, за да ви помогнат при избора на средно образование и образователна програма, така че не се колебайте да ни потърсите на тел. (02) 987 9958; тел./факс: (02) 980 0231. Ще ви съдействаме и консултираме за всички възникнали въпроси по темата.

* Сега можете да кандидатствате за стипендия в училищата маркирани със "*".