Средно образование в чужбина - IB диплома (vol.2)

Средно образование в чужбина - IB диплома (vol.2)

Международната програма IB за средно образование отговаря на високи стандартизирани изисквания, което придава престиж на дипломата и увереност на учениците, учили по нея. Училищата, които преподават по тази програма са оторизирани от организацията на Международния бакалауреат.

След завършване на средно образование с IB диплома гимназистите могат да получат сертификати
издадени от Университета в Кеймбридж и Тринити.

Независимо от избора на предмети, по време на своето обучение, всички решили да завършат средното си образование в чужбина с IB международна диплома трябва :

  • Да участват в курс по „Теория на познанието”
  • Да напишат разширено есе
  • Да участват в извънучебна креативна дейност или услуга (CAS)

 

Характеристика на трите задължителни компонента за взимане на международна IB диплома за средно образование

 

Теория на познанието

Всеки ученик в програмата IB трябва да премине през курса на обучение по „Теория на познанието”, като има минимум 100 часа. Целта на курса е да развие критично мислене у учениците и те да придобият обща представа от теорията на познанието (епистемологията). Всеки ученик трябва да напише есе от 1200-1600 думи по предварително

Курсът по теория на познанието насърчава учениците, избрали да завършат средното си образование в чужбина с IB диплома, да:

  • мислят за естеството на знанията
  • обмислят процеса на учене във всеки един предмет, който изучават като част от дипломната си програма
  • направят връзки в академичните областиРазширено есе

Разширеното есе, което трябва да напишат учениците трябва да е с дължина до 4000 думи. Темата се избира самостоятелно. Може да се пише за всичко, което може да бъде предмет на проучване. Но темата трябва да е свързана с един от изучаваните предмети. Учителите участват активно в подкрепа на пишещия. Като всеки решил да премине през тази програма, за да получи своето средно образование в чужбина с IB, има супервайзър, който го насочва в подготовката и работата по написването на въпросното есе. За да се получи IB международна диплома, написването на есето е задължително.Креативност, действие, услуги (САS)

Мотото на този раздел е : „Мислете глобално, действайте локално“. Съкращението произхожда от английските думи: Creativity, Action, Service. Това е раздел, в който учениците се ангажират в обществено полезни социални дейности и участия в спортни инициативи или други извънкласни инициативи. Продължителността на курса е 150 часа, в които желаещите да получат средно образование в чужбина с IB диплома, придобиват ценни житейски умения. За всеки от трите отделни компонента на програмата са предвидени по 50 часа или общият хорариум е (3х50) 150 часа. Този раздел има за цел да развие възможностите на учащите извън класната стая. Създаването на “по-добър и по-мирен свят” чрез въвеждане на морални ценности е една от целите на САS. А спортните активности допринасят за доброто здраве на учащите.

 

Консултантският екип на агенция „Скай Лайнс“ ще ви помогнат при избора на средно образование и международна образователна програма. Потърсите ни на тел. (02) 987 9958; тел./факс: (02) 980 0231. Ще ви съдействаме и консултираме за всички възникнали въпроси по темата.