Средно образование в Англия

Система на образование в Англия

GCSE, IGCSE, AS Level & A Level

Учениците в училищата за средно образование в Англия следват една и съща задължителна учебна програма с английски език, математика, чужд език, история, география, науки (физика, химия или биология), латински език (в някои случаи), религиозни науки, информационни технологии, дизайн, музика, актьорско майсторство и физкултура. В 9-и клас гимназистите индивидуално избират предметите, които ще изучават в рамките на образователната програма GCSE през следващите 2 години - в 10-и и 11-и клас. В рамките на програмата задължително изучават английски език, математика, науки и чужд език. Освен това избират допълнителни предмети от една от следните области:

  • - изкуства (дизайн, музика, актьорско майсторство и танци);
  • - дизайн и технологии;
  • - хуманитарни науки (история и география);
  • - чужди езици.

Някои пансионни училища в Англия налагат изучаването на определен чужд език и изискват от учениците да запишат поне един хуманитарен предмет. Други училища за средно образование във Великобритания предоставят възможност да се изучават професионални предмети: бизнес науки, инженерни науки, здравеопазване и социални грижи, отдих и туризъм, производство и социални науки.

Повечето частни училища за средно образование в Англия предлагат на учениците да избират приблизително 7-10 от общо 10-25 GCSE предмета, а в края на 11-и клас се полагат изпити върху изучаваните предмети. Гимназистите получават английска диплома за средно образование.

Квалификацията GCSE има и равносилна международна еквивалентна програма – IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), специално разработена за чуждестранни ученици. Mоже да се изучава както във Великобритания, така и в други училища по цял свят. Подходяща е за курсисти, за които английският е втори език и това специално се взема предвид през целия изпитен процес.

И двете програми за образование в Англия осигуряват единна изпитна система за оценяване на разнообразни компетенции и предоставят възможност на гимназистите да демонстрират своите знания, възможности и постижения в различни образователни сфери. Съществува и интензивен курс на програмата GCSE, който отнема само една учебна година.

Скалата на оценяване е от A* до E. За успешно полагане на изпит или курсова работа се приемат оценки от A*до C. За прием в академичната програма A-Level от горния гимназиален курс, университет и започване на работа се изисква успешно преминаване на минимум пет от предметите с оценка С.

AS Level & A Level

AS Level и A Level са британски академични квалификации за съответно едногодишно или двугодишно обучение в горния гимназиален курс  в 12-и и 13-и клас - т. нар. ниво Sixth Form от системата за средно образование в Англия. Основно преимущество на квалификацията A Level е, че осигурява прием в университети във Великобритания и по света на база резултатите от положените изпити в рамките на самата програма.

В продължение на две години, по време на своето обучение в Англия, учениците избират подходящи предмети спрямо специалността, която желаят да следват в университета. Обикновено записват 4 AS Levels предмета от желаната академична област през първата година, полагат изпити в края на годината, а през втората продължават да изучават по-задълбочено 3 от предметите от предходната година. В края на обучението е задължително полагането на изпити, резултатите от които се вземат предвид при кандидатстване в британски и международни университети. Някои дисциплини имат много по широко приложение от други и училищата обикновено помагат при избора на подходящи предмети в съответствие с бъдещите амбиции на кандидат студента. Средно образование в Англия се завършва с диплома с 3 A Levels и един AS Level.

Съществуват и някои изключения от общите правила, например: възможност за записване по 4 или 5 предмета за А Level; изучаване на допълнителни предмети през първата AS година; в някои английски училища изпити се полагат само в края на втората година.

В учебната програма за средно образование в Англия има избор от около 40 A Level предмета с академична или професионална насоченост. Повечето английски училища предлагат избор от 20-25 традиционни дисциплини: английски език, математика, история, химия, бизнес науки, класически науки, медийни науки, психология и др. Сред професионалните предмети са приложен бизнес, здравеопазване и социални грижи.

Скалата за оценяване за AS Levels варира от A (най-висока) до E (най-ниска) оценка; а за A Levels - от A* до E.

Програмите GCSE, IGCSE, A Level и AS Lavel се предлагат освен в нашите партниращи пансионни училища в Англия, също и в Испания (King’s College The British School of Madrid) и Швейцария (College du Leman).

Често задавани въпроси

Как да избера къде да уча?
Каква е минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение в чужбина? В повечето пансионни училища минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение е навършени 11 години.
Каква е минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение в чужбина?
Пансионно обучеие в чужбина може да се започне от 6 годишна възраст.
Как да намеря повече информация за програмите?
В повечето пансионни училища минималната възраст, от която може да се започне пансионно обучение е навършени 11 години.
Има ли изисквания спрямо нивото, на което се владее съответния чужд език?
Някои бординг училища предлагат подготвителни програми с цел повишаване на езиковото ниво на кандидата. Нивото на владеене на чужд език се проверява от специално изготвен за това тест от самото училище. Изискване за повечето бординг училища е нивото да е над средното.
При кандидатстване в пансионно училище полага ли се приемен изпит?
В общия случай пансионните училища изискват да проведат интервю с кандидата, което е по Skype или на живо. Държат на полагането на изпит по съответния чужд език и изпит и по предмет, който най-често е по математика.
Къде се провеждат приемните изпити за кандидатстване?
Тези изпити се провеждат в офисите на агенция „Скай Лайнс“.
Какво влиза в таксите за пансионните училища и на каква сума възлизат те?
Най-често в таксите са включени обучението и настаняването на младежа, извънкласните дейности и екскурзиите. Те са строго индивидуални за всяко конкретно училище.
Кога започва учебната година в университета и на колко срока е разделена?
Най-често учебната година стартира началото на септември. Тя е разделена на три срока.

Искате повече информация?

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас за повече информация

Изпрати запитване

Ако нямате навършени 14 години, моля, задължително въвеждайте данните на родител/ настойник
Възраст*
   
Име*
Фамилия*
Град
Телефон*
Имейл*
Съобщение
Политика лични данни*  
add users