Валидност и особености на IB дипломата (vol.3)

Валидност и особености на IB дипломата (vol.3)

Признава ли се IB диплома за средно образование?

 

Международната International Baccalaureate Diploma Programme (IB) за средно образование е призната от много университети и държави в чужбина.
Във ВеликобританияInternational Baccalaureate Diploma Programme се признава от повечето университети, както от Оксфорд и Кеймбридж. IB диплома се предлага от редица пансионни училища, с които си партнираме. Тя се явява като алтернатива на британските A Levels. Голямо предимство пред A Levels е избягването на честите изпити, като в същото време избралите IB програмата, получават по-широкообхватно образование. Учениците, завършили средно образование в чужбина по системата на А-level полагат изпити по 3 предмета (рядко по четири или повече), а тези избрали IB програмата по 6 предмета.

В Канада и САЩ много университети признават изучаваните предмети по IB програмата за средно образование и ги приравняват спрямо кредитите за първата година в университета. Което означава, че ако са подбрани добре предметите по време на IB обучението - в университета, тези предмети ще се признаят и ще може да се продължи следването с по-малко изпити. 

 

Оценяване


Ако сте решили да получите средно образование в чужбина, записвайки международната програма International Baccalaureate, трябва да се запознаете и с оценяването по време на обучението. То се извършва по 7 степенна система, където 7 е най-високата оценка. Максималният брой точки в дипломната програма е 45 (за всеки от задължителните шест предмета по 7 точки + 3 точки за разширеното есе, теория на познанието и CAS). Минималният брой точки, с който може да се вземе дипломата за международно средно образование е 24. 

 

Каква е разликата между SL (средно) и HL (високо) ниво на обучение?

 

При избора на средно образование за получаване на IB диплома трябва да се обмисли къде учащия има потенциал. Кои са любимите му предмети и кои са по-трудните за него. Така ще може да насочи вниманието си в една посока, която ще следва и по време на по нататъшното си обучение. 

Между SL ниво и HL има значителни количествени и качествени разлики. Така например при избор на предмет „Литературата“ учащите по SL ниво, се задължават да изучат 10 литературни творби, докато тези по HL ниво трябва да изучат 13. Оценяването при SL ниво е по-малко взискателно от това при HL ниво.

Като цяло при HL ниво задълбочаването в тематиката е значително. Важно е учащия да е навлезнал в дадения предмет, да борави добре с терминологията, да може да анализира детайлите. Да покаже по-голяма дълбочина на знанията.


Какво ще стане, ако изпитите се провалят?


Учащите по IB програмата за средно образование, могат да изискват копия от провалените изпити, за да видят грешките си. Могат да се прехвърлят изпити за следваща сесия, като максималният брой изпитни сесии са три. Има супервайзъри, които помагат на гимназистите и с които могат да се обсъждат грешките, за да не се повтарят при следваща сесия.

 

Консултантският екип на агенция „Скай Лайнс“ ви очакват, за да ви помогнат при избора на средно образование и образователна програма, така че не се колебайте да ни потърсите на тел. (02) 987 9958; тел./факс: (02) 980 0231. Ще ви съдействаме и консултираме за всички възникнали въпроси по темата.